Så här jobbar vi

Bemötande- Vår vårdfilosofi

solhaga-sa_har_jobbar_vi-2Vi arbetar utifrån en salutogen värdegrund, vilket innebär att vardagen ska vara hanterbar, meningsfull och begriplig. Det speciella hos oss är ett äkta personliga engagemang och det goda bemötandet!

På Solhaga är varje måltid viktig, vi erbjuder goda måltidstunder och social gemenskap. Aktivitetsprogram som rörelse/motion, sinnesstimulering, taktil massage, utevistelse, avkoppling, högläsning, musik och kultur. Du som bor på Solhaga medverkar och påverkar innehållet i din vardag.

Vi arbetar med bilder och använder oss också av visuell dokumentation. Vi arbetar för ett hälsosamt åldrande-

….en skönt bäddad säng, ett påbörjat korsord, skön belysning och musik bakgrunden……

Kompetens

Vi har god kompetens och anställer endast utbildad personal. Våra yrkeskategorier är sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Tillgång till sjuksköterska dygnet om samt läkarkontakt. All personal arbetar mot samma mål, att du ska få en god omsorg och vård. Vi kan och vi tycker om vårt arbete!

Så här gör vi

Relation

Vi arbetar för att etablera en förtroendefull relation med boende, närstående och varandra. Vi har alltid ett gott bemötande.

Bemötande

Vi respekterar boende och närstående oavsett ålder, kön, funktionshinder, bakgrund, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

  • vi arbetar respektfullt i boendes lägenhet/rum
  • vi tänker på vårt kroppsspråk

Ett gott bemötande innebär

  • empati
  • vänlighet
  • lyhördhet

Vi bemöter den boende och dennes närstående utifrån hans/hennes:

  • behov
  • förutsättningar

Med vårt bemötande ska boende uppleva

  • självständighet
  • delaktighet
  • meningsfullhet

Ett gott bemötande handlar även om god kommunikation utifrån enskildes önskemål.