Om oss

Välkommen till Solhaga vårdhem

om-solhaga-4Vi erbjuder särskilt boende både permanent och korttidsboende/korttidsplatser, växelvård, avlastning för personer med inriktning:

  • Äldreomsorg  och Kognitiv svikt/demens för äldre och yngre
  • Korttidsplatser
  • Psykiatri från 18 år

Boende

Vi har 54 lägenheter i en genuin hemlik miljö i det natursköna Skånes Fagerhult. Generösa gemensamhetsrum och möjlighet till parboende finns. Vi har ett Galleri i entre´n och sinnesträdgårdar att njuta i. Vi samarbetar med frivillig organsationer i samhället. Närstående är viktiga att delta i utformningen av omsorgen, utifrån ditt samtycke. Närstående ges möjlighet till övernattning.

Målet är att du ska få leva hela livet!

om-solhaga-5Vi arbetar för att du ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag på dina villkor och vår värdegrund innebär att vi har ett hälsoperspektiv och ser till dina resurser och möjligheter när vi planerar din vård och omsorg tillsammans.

Öppenhet och Delaktighet

Utgångspunkt i vårt arbete är att du ska leva hela livet! Vi arbetar med en öppenhet för människor och utveckling, vi utvecklar omsorg tillsammans. Delaktighet, trygghet och självständighet är viktigt för att skapa en god livskvalitet.

Personen alltid i centrum

Vårt genomförande kännetecknas av individuella lösningar och insatser med utbildad personal –  personen alltid i centrum.

Tillgänglighet

Har vi plats garanterar vi att lösa ditt unika placeringsbehov inom 24 timmar.

Ring så hjälper vi dig! Tel: 076-777 01 12

Verksamheten nås dygnet runt på tel: 0433-327 30

Närstående

Boende och närstående ska kunna delta i utformningen av vården och omsorgen. Närstående erbjuds att medverka i olika forum för planering, uppföljning och utveckling om den boende gett sitt samtycke.

Läs mer på sidan För närstående.

Kompetens & handledning

om-solhaga-2Vi har en kompetens och metodik utformad speciellt för våra målgrupper. Våra yrkeskategorier är sjuksköterskor, undersköterskor, mentalskötare, psykolog, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Två medarbetare är vidareutbildade Silviasystrar.

Vi erbjuder kvalificerade insatser samt handledning/utbildning vid återanpassning i eget boende eller hos annan vårdgivare.

Solhaga vårdhem ingår i Temabo

Solhaga vårdhem är en del av vård- och omsorgsföretaget Temabo som har verksamheter i Östra Göinge, Stockholm, Solna, Sollentuna och Falun. Vill du veta mer om Temabo och ägarna är du välkommen att läsa mer på www.temabo.se.