Kvalitet

Socialstyrelsens brukarundersökning 2015

» Ladda ner undersökningen

Resultat av enkäten visar ett bra resultat. När det gäller trygghet, bemötande och samarbete ligger resultaten i topp. Flera andra delar visar också goda resultat. Detta ska vi arbeta med att bibehålla och fortsätta utveckla omsorg tillsammans.

Svarsfrekvens: 66 %

Marie Elm-Ågren, verksamhetschef

Redovisningen är sammanställd av Kvalitetschef/MAS Erika Åkersten Temabo 151217